RIMA-projektissa tehty koe maaperän kunnostusmenetelmistä

"Mallinsimme Soiliassa polttoaineonnettomuutta ja vertailimme in situ -toteutettavien kunnostusmenetelmien puhdistustehokkuutta noin vuoden ajan kestäneessä kokeessa.

Puhdistimme saastunutta maata ravinnelisäyksin aikaan saadun biostimulaation avulla sekä vetyperoksidin syöttöön perustuvalla kemiallisella hapetuksella. Lisäksi vertailtavana menetelmänä meillä oli luontainen puhdistuminen, jossa maata ei käsitelty lainkaan.

Seurasimme kokeessa polttoainepitoisuuksia, mikrobipitoisuuksia sekä bakteeriyhteisössä tapahtuvia muutoksia maassa ja maan läpi tulleessa vedessä.

Maan mikrobimäärät lisääntyivät ja yhteisörakenne muuttui saastumisen ja kunnostuskäsittelyjen seurauksena.

Tehokkain menetelmä oli biostimulaatio, jonka vaikutus näkyi selkeästi maan läpi tulleiden saastemäärien vähenemisenä.

Soiliassa mahdollistui kunnostusmenetelmien vertailu isossa mittakaavassa ja luonnonolosuhteissa, jolloin tulokset ovat paremmin sovellettavissa käytäntöön."

 

Suvi A. Simpanen
tohtorikoulutettava
RIMA (Risk Management and Remediation of Chemical Accidents) -projekti 1.1.2011-30.11.2013
Helsingin yliopisto | Ympäristötieteiden laitos


Tutustu myös muihin caseihin!