Tienreunusmaaperien soveltuvuus sade- ja hulevesien imeyttämiseen

"Selvitimme Soilian lysimetrilaitoksella teiden reunusten maaperien soveltuvuutta sade- ja hulevesien imeyttämiseen.

Käytössämme oli yhdeksän lysimetriä, jotka oli täytetty kolmella erilaisella pintamaalla: turve-, jäteliete- ja jätelietemullalla, jossa oli sekoitettuna 15% biohiiltä. Tutkimme samalla siis, miten erilaiset maaperäkoostumukset soveltuvat hulevesien laadulliseen käsittelyyn.

Otimme veden laadusta näytteitä maaprofiilin läpi suotautuneesta vedestä. Tutkimme veden imeytymistä eli maaperän tulvariskien ehkäisemiskykyä myös seuraamalla veden kulkua maaperässä.

Tutkimuksen pohjalta jätelietemullan käyttö maaperässä ei lisännyt maaperästä suotautuvan veden fosforikuormaa, mutta lisäsi merkittävästi typpikuormaa. Biohiilen lisäyksellä sekä typpi- että fosforikuormaa pystyttiin kuitenkin vähentämään noin 50 prosenttia. Biohiilen käyttö lietemullassa vähensi saman verran myös nikkeli- ja kuparikuormaa"

 

Marjo Valtanen
tutkijatohtori
Helsingin yliopisto | Ympäristötieteiden laitos


Tutustu myös muihin caseihin!